Polityka Prawotności

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Zgodnie z polityką Richmond Valentine Sp.z o.o. szanujemy Twoją prywatność i przestrzegamy wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących wszelkich danych osobowych, które możemy gromadzić na Twój temat, w tym na naszej stronie internetowej https://ivybeautyandbubbles.myshopify.com/admin/pages/ nowe i inne witryny, które posiadamy i obsługujemy.


Niniejsza polityka obowiązuje od 20 marca 2021 r., a ostatnia aktualizacja miała miejsce 20 marca 2021 r.

Informacje, które zbieramy

Gromadzone przez nas informacje obejmują zarówno informacje, które świadomie i aktywnie przekazujesz nam podczas korzystania z naszych usług i promocji lub uczestniczenia w nich, jak i wszelkie informacje automatycznie wysyłane przez Twoje urządzenia w trakcie uzyskiwania dostępu do naszych produktów i usług.

Dane dziennika

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę internetową. Mogą one obejmować adres protokołu internetowego (IP) Twojego urządzenia, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony, godzinę i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie, inne szczegóły dotyczące Twojej wizyty oraz szczegóły techniczne, które występują w w połączeniu z wszelkimi błędami, które możesz napotkać.


Należy pamiętać, że chociaż te informacje mogą same w sobie nie identyfikować osób, możliwe jest połączenie ich z innymi danymi w celu osobistej identyfikacji poszczególnych osób.

Informacje osobiste

Możemy poprosić o dane osobowe, które mogą obejmować jeden lub więcej z następujących elementów:


Nazwa
E-mail
Numer telefonu/komórki
Uzasadnione powody przetwarzania Twoich danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony powód. W takim przypadku zbieramy tylko dane osobowe, które są w uzasadniony sposób niezbędne do świadczenia Ci naszych usług.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy zbierać od Ciebie dane osobowe, gdy wykonujesz jedną z poniższych czynności na naszej stronie internetowej:


Zarejestruj się, aby otrzymywać od nas aktualizacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kanałów mediów społecznościowych
Użyj urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do naszych treści
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub innych podobnych technologii
Kiedy wspominasz o nas w mediach społecznościowych


Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:


Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:


w celach reklamowych i marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji promocyjnych o naszych produktach i usługach oraz informacji o podmiotach trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować


Należy pamiętać, że możemy łączyć informacje, które zbieramy na Państwa temat, z ogólnymi informacjami lub danymi badawczymi, które otrzymujemy z innych zaufanych źródeł.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Kiedy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe oraz przechowujemy te informacje, będziemy je chronić w sposób komercyjnie akceptowalny, aby zapobiec utracie i kradzieży, a także nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji.


Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które nam przekazujesz, informujemy, że żadna metoda elektronicznego przesyłania lub przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i nikt nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych. Będziemy przestrzegać obowiązujących nas praw w odniesieniu do każdego naruszenia danych.


Jesteś odpowiedzialny za wybranie dowolnego hasła i jego ogólną siłę bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczeństwo własnych informacji w granicach naszych usług.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Okres ten może zależeć od tego, do czego wykorzystujemy Twoje dane, zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli Twoje dane osobowe nie będą już potrzebne, usuniemy je lub uczynimy anonimowymi, usuwając wszystkie dane, które Cię identyfikują.


Jednak w razie potrzeby możemy zachować Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, księgowego lub sprawozdawczego lub do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Prywatność dzieci

Nie kierujemy naszych produktów ani usług bezpośrednio do dzieci poniżej 13 roku życia i nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Możemy ujawnić dane osobowe:


podmiotem dominującym, zależnym lub stowarzyszonym naszej firmy
zewnętrznym dostawcom usług w celu umożliwienia im świadczenia usług, np. dostawcom usług IT, przechowywania danych, dostawcom hostingu i serwerów, reklamodawcom lub platformom analitycznym
nasi pracownicy, kontrahenci i/lub podmioty powiązane
nasi obecni lub potencjalni agenci lub partnerzy biznesowi
sponsorzy lub promotorzy jakichkolwiek konkursów, loterii lub promocji, które prowadzimy
sądy, trybunały, organy regulacyjne i funkcjonariusze organów ścigania, zgodnie z wymogami prawa, w związku z wszelkimi bieżącymi lub przyszłymi postępowaniami sądowymi lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw
strony trzecie, w tym agenci lub podwykonawcy, którzy pomagają nam w dostarczaniu informacji, produktów, usług lub marketingu bezpośredniego
osobom trzecim do zbierania i przetwarzania danych

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i/lub przetwarzane tam, gdzie my lub nasi partnerzy, podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni utrzymują obiekty. Należy pamiętać, że miejsca, w których przechowujemy, przetwarzamy lub przekazujemy Twoje dane osobowe, mogą nie mieć takich samych przepisów dotyczących ochrony danych, jak w kraju, w którym pierwotnie przekazałeś informacje. Jeśli przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim w innych krajach: (i) będziemy dokonywać tych przekazów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; oraz (ii) będziemy chronić przekazane dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
Twoje prawa i kontrola Twoich danych osobowych

Zawsze zachowujesz prawo do nieudostępniania nam danych osobowych, rozumiejąc, że może to wpłynąć na Twoje wrażenia z korzystania z naszej witryny. Nie będziemy Cię dyskryminować za korzystanie z jakichkolwiek praw dotyczących Twoich danych osobowych. Jeśli podasz nam dane osobowe, rozumiesz, że będziemy je gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Zachowujesz prawo do zażądania szczegółowych informacji na temat wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.


Jeśli otrzymamy Twoje dane osobowe od osoby trzeciej, będziemy je chronić zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli jesteś stroną trzecią przekazującą dane osobowe innej osoby, oświadczasz i gwarantujesz, że masz zgodę tej osoby na przekazanie nam danych osobowych.


Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie. Zapewnimy Ci możliwość anulowania subskrypcji naszej bazy danych e-mail lub rezygnacji z komunikacji. Pamiętaj, że być może będziemy musieli poprosić Cię o określone informacje, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość.


Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na Twój temat, są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu poprawienia wszelkich informacji, które okażą się niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.


Jeśli uważasz, że naruszyliśmy odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych i chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych i podaj nam wszystkie szczegóły domniemanego naruszenia. Niezwłocznie zbadamy Twoją skargę i odpowiemy na piśmie, przedstawiając wynik naszego dochodzenia i kroki, które podejmiemy w celu rozpatrzenia Twojej skargi. Masz również prawo do skontaktowania się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w związku ze swoją skargą.
Korzystanie z plików cookie

Używamy plików „cookies” do zbierania informacji o Tobie i Twojej aktywności w naszej witrynie. Plik cookie to mały fragment danych, który nasza witryna internetowa przechowuje na Twoim komputerze i uzyskuje do niego dostęp za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę, dzięki czemu możemy zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny. Pomaga nam to dostarczać Ci treści na podstawie określonych przez Ciebie preferencji.

Ograniczenia naszej polityki

Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i polityką tych witryn i nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich praktyki w zakresie prywatności.

Zmiany w niniejszej Polityce

Według naszego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić aktualizacje naszych procesów biznesowych, aktualne dopuszczalne praktyki lub zmiany legislacyjne lub regulacyjne. Jeśli zdecydujemy się zmienić niniejszą politykę prywatności, opublikujemy zmiany tutaj pod tym samym linkiem, przez który uzyskujesz dostęp do niniejszej polityki prywatności.


Jeśli będzie to wymagane przez prawo, uzyskamy Twoją zgodę lub damy Ci możliwość wyrażenia zgody lub rezygnacji z wszelkich nowych sposobów wykorzystania Twoich danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Twojej prywatności możesz skontaktować się z nami, korzystając z następujących danych:
ivywarsaw@ivywarsaw.com